Drepturi de autor

Toate cărțile, revistele și ziarele care sunt postate pe site-ul www.tulceacultural.ro se pot citi on-line sau descărca (download) gratuit. Autorii textelor cuprinse între aceste pagini sunt proprietarii lor de drept, site-ul  nostru având permisiunea doar de a le distribui gratuit, în format digital. Republicarea conținutului paginilor, în format digital sau tipărit, se poate face doar cu acordul autorilor. Respectarea drepturilor de autor reprezintă pentru administratorii site-ului  www.tulceacultural.ro un obiectiv important și un gest de respect pentru autorii de cultură tulceni.